Melding op grond van het Activiteitenbesluit aan Leguitsedijk 5 te Oud-Vossemeer

Wet milieubeheer kennisgeving

Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) hebben ontvangen voor het aanleggen en gebruiken van een gesloten bodemenergiesysteem, gelegen aan de Leguitsedijk 5 te Oud-Vossemeer.

 

U kunt geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze mededeling.

Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met een medewerker van de RUD Zeeland, tel. 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.

De melding is geregistreerd onder kenmerk: Z2024-00031543

 

Tholen, 23 mei 2024

Naar boven