Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van handelsreclame aan Hoge Balver 9 in Zutphen

 

Op 14 mei 2024 is een omgevingsvergunning verleend voor:

Omschrijving: het plaatsen van handelsreclame

  • Locatie: Hoge Balver 9, Zutphen

 

Gegevens van de aanvraag:

  • Zaaknummer: 661027

Waarom dit bericht?

Dit besluit geeft toestemming aan de aanvrager om de activiteiten te doen die hierboven staan beschreven. Met dit bericht weet u dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

 

Stukken inzien

U kunt het besluit en documenten die daarbij horen inzien. Stuur een e-mail naar omgevingsloket@zutphen.nl of bel hiervoor naar telefoonnummer 14 0575. Vermeld daarbij het zaaknummer.

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt tot zes weken na de datum van het besluit laten weten dat u het niet eens bent met het besluit. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als u denkt dat er bij het nemen van het besluit geen rekening is gehouden met uw belangen.

 

Soms is het niet nodig bezwaar te maken. Bel ons daarom eerst. We bekijken dan samen het besluit. Ons telefoonnummer is 14 0575.

 

Wilt u toch bezwaar maken? Dien dan een bezwaarschrift in. Dit kan op een aantal manieren:

Vul het webformulier in op www.zutphen.nl/bezwaarmaken.

Stuur een brief (uw bezwaarschrift) naar: Gemeente Zutphen, het college van burgemeester en wethouders, Postbus 41, 7200 AA Zutphen. In uw bezwaarschrift moet staan:

uw naam, adres, telefoonnummer (waarop u overdag bereikbaar bent), uw e-mailadres;

de datum en een omschrijving van het besluit waarover uw bezwaar gaat;

de reden waarom u het niet eens bent met het besluit;

uw handtekening.

Vermeld bij uw reactie ook het zaaknummer.

Wilt u niet wachten op een besluit over uw bezwaar?

U kunt bij de rechter om een ‘voorlopige voorziening’ vragen. Dit kan alleen als u al een bezwaarschrift heeft ingediend. Een voorlopige voorziening vraagt u aan via internet, met DigiD (op Rechtspraak.nl).

 

U kunt ook een brief sturen. Het adres is: Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM, Arnhem.

 

Let op: voor de behandeling van een ‘voorlopige voorziening’ moet u betalen.

 

Zutphen, 16 mei 2024

 

 

Naar boven