Vaststelling Visiedocument Maatschappelijke Voorzieningen 

Burgemeester en Wethouders van Ouder-Amstel maken bekend dat de gemeenteraad van deze gemeente op 25 april 2024 het Visiedocument Maatschappelijke Voorzieningen heeft vastgesteld.

In het visiedocument wordt ingegaan op de maatschappelijke voorzieningen die de gemeente nodig acht voor haar inwoners, nu in na realisatie van de gebiedsontwikkelingen. De visie heeft als scope de gehele gemeente Ouder-Amstel en omvat onder meer de thema’s welzijn, kunst en cultuur, eerstelijnsgezondheidszorg, onderwijs en sport. Het visiedocument geeft handvatten voor de nadere uitwerking in de komende 15 tot 20 jaar.

Het visiedocument bevat een addendum, gericht op de aangepaste woningaantallen voor de gebiedsontwikkeling De Nieuwe Kern. In het addendum wordt ingegaan op de consequenties die deze wijziging voor gevolgen heeft voor de maatschappelijke voorzieningen.

Tegen het vastgestelde visiedocument is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Naar boven