Gemeente Nissewaard - Verleende omgevingsvergunning het vervangen van de tuinhuis nabij Koekendorpseweg 1a, 3214 LE Zuidland, Verzoeklocatie 2024032900538

De gemeente Nissewaard heeft een omgevingsvergunning afgegeven (verleend) voor:

Het vervangen van de tuinhuis

ActiviteitenOmgevingsplan activiteit bouwen

Waar

nabij Koekendorpseweg 1 a

3214 LE Zuidland

Soort procedure

Gewoon (regulier).

Dossiernummer

19304101036

Datum ontvangst

29-03-2024

Datum besluit

13-05-2024

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit dan kunt u tegen dit

besluit bezwaar maken. Dat kan binnen 6 weken na de datum waarop het besluit

genomen is. Doe dat per brief. Vermeld daarin:

de datum van de brief,

uw naam en adres,

waarom u het niet eens bent met het besluit (uw

bezwaren),

het nummer van het Gemeenteblad van dit besluit (rechtsboven

in deze bekendmaking).

Onderteken de brief (het bezwaarschrift) en stuur het naar:

Gemeente Nissewaard

college van burgemeester en wethouders

Postbus 25

3200 AA Spijkenisse

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze

omgevingsvergunning? Bel dan naar het team Vergunningen, toezicht en

handhaving, telefoonnummer: 140181 of stuur een e-mail naar gemeente@nissewaard.nl

Naar boven