Toestemming voor het wijzigen van een gevel aan Hoofdstraat 39 te Schoonloo

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Omgevingsplanactiviteit en Bouwactiviteit (technische deel)

  • Schoonloo, Hoofdstraat 39, 9443 TK, wijzigen gevel (verzonden 13-05-2024)

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten of per mail gemeente@aaenhunze.nl. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

INZAGE

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien, met ingang van donderdag 16 mei 2024 tot en met woensdag 26 juni 2024 (op afspraak) op het gemeentehuis van de gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 9461 BH Gieten, tijdens de openingsuren. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 14 0592.

Naar boven