Besluit van het college van de gemeente Zutphen over benoemen en aanwijzen van (plaatsvervangende) ondersteuners van het gemeentelijk stembureau voor de verkiezing op 6 juni 2024 (Besluit benoemen en aanwijzen (plaatsvervangende) ondersteuners gemeentelijk stembureau gemeente Zutphen Europees Parlement 2024).

 

Ons kenmerk: 629289

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen,

 

gelet op artikel Na6 van de Kieswet;

 

en

 

gelet op het Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Zutphen 2023 en het bijbehorende register 20 Bevoegdhedenregister team Publiekszaken (PZ) op grond waarvan de bevoegdheid tot het nemen van dit besluit op grond van de Kieswet, onder nummer 20.8.1.21 aan hem is gemandateerd;

 

 

b e s l u i t :

 

 

 • 1.

  de hieronder genoemde personen te benoemen of aan te wijzen als (plaatsvervangend) ondersteuners van het Gemeentelijk stembureau voor de op 6 juni 2024 te houden verkiezing voor het Europees Parlement;

 •  

 • 2.

  dat dit besluit wordt aangehaald als: Besluit benoemen en aanwijzen (plaatsvervangende) ondersteuners van het gemeentelijk stembureau gemeente Zutphen Europees Parlement 2024.

 

Aldus besloten op 8 mei 2024.

namens burgemeester en wethouders van Zutphen,

de medewerker team Publiekszaken,

Cherina Visscher

 

Overzicht (plaatsvervangende) ondersteuners Gemeentelijk stembureau.

Naam

Zittingsdatum

Functie

Aa, C.A.M. van der

07-06-2024 (Vr)

Reserve stemmenteller

Altena, M.

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Baas-Proper, A.

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Benjamins, R.E.

07-06-2024 (Vr)

Telleider GSB

Benjamins, J.

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Boer, R. den

07-06-2024 (Vr)

Assistent Telleider GSB

Boer, R.W. de

07-06-2024 (Vr)

Assistent Telleider GSB

Bokkel, N.J. ten

07-06-2024 (Vr)

Telleider GSB

Borg, S.A.E. ter

07-06-2024 (Vr)

Reserve stemmenteller

Bosman, J.G.W.

07-06-2024 (Vr)

Assistent Telleider GSB

Boumeester, P.J.

07-06-2024 (Vr)

Telleider GSB

Brandsma-Redmann, B.

07-06-2024 (Vr)

Reserve stemmenteller

Brinke, J. ten

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Bruïne, E.J. de

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Brunsveld, G.H.

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Buijserd, L.K.

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Cziesso-Schoonman, B.H.

07-06-2024 (Vr)

Telleider GSB

Dalhuisen, B.

07-06-2024 (Vr)

Reserve stemmenteller

Dorrestein, N.W. van

07-06-2024 (Vr)

Reserve stemmenteller

Düzey-van Velzen, A.

07-06-2024 (Vr)

Reserve stemmenteller

Galen-Avegaart, S.R. van

07-06-2024 (Vr)

Assistent Telleider GSB

Geurtz, C.

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Groeneweg-van Gemert, C.W.

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Gunst, E.B.A. de

07-06-2024 (Vr)

Reserve stemmenteller

Haasjes, G.M.

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Haasjes, A.F.M.

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Harmsma-klein Poelhuis, M.

07-06-2024 (Vr)

Reserve stemmenteller

Hassan, M.

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Heer, J. de

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Hielkema, W.J.

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Hissink, M.

07-06-2024 (Vr)

Reserve stemmenteller

Hissink, H.W.

07-06-2024 (Vr)

Assistent Telleider GSB

IJtsma-van Dijk, S.

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Itjang, J.

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Jansen, Y.E.S.

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Jansen, J.A.

07-06-2024 (Vr)

Reserve stemmenteller

Jansen, J.H.

07-06-2024 (Vr)

Telleider GSB

Jansen, P.J.

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Jong-van der Velden, A.F.J. de

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Jonkman-van Oosterhout, A.H.

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Keizer, J.P.

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Klijn Velderman, J.

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Knopert-Mostert, I.D.

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Komduur, R.

07-06-2024 (Vr)

Reserve stemmenteller

Koningsveld, C. van

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Kraaijenhagen, B.

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Krabben, B.F.A. van der

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Kuiken, A.J.

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Kuip, P. van der

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Leferink, B.G.M.

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Lichtenberg, Y.J.

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Maarsen, J.D.

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Maat, G.A.B. ter

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Manders, M.A.J.

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Manders, F.J.G.M.

07-06-2024 (Vr)

Telleider GSB

Martini, J.J.

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Meij, A.G.A. de

07-06-2024 (Vr)

Reserve stemmenteller

Meijer, H.W.

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Mokkink, F.J.A.

07-06-2024 (Vr)

Reserve stemmenteller

Mol, J.

07-06-2024 (Vr)

Reserve stemmenteller

Mol-Bruil, G.A.

07-06-2024 (Vr)

Reserve stemmenteller

Mur, R.

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Nijenhuis, A.R.

07-06-2024 (Vr)

Reserve stemmenteller

Nijveld, M.

07-06-2024 (Vr)

Reserve stemmenteller

Paalvast-Duijser, A.M.C.

07-06-2024 (Vr)

Reserve stemmenteller

Pal, J.S.M. van der

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Pas, R.

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Pelt, H.F.J.L. van

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Peppelenbosch, V.M.

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Peusken, H.W.

07-06-2024 (Vr)

Reserve stemmenteller

Ploeg, J.A. van der

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Polman, S.M.D.

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Pool, D.

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Raaij, B.J.M. van

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Ravelli, G.C.

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Renssen-Waakop Reijers, M.H.M.L. van

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Rhebergen, P.

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Roesink-van der Zwaag, M.

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Roos, B.

07-06-2024 (Vr)

Reserve stemmenteller

Rutten, D.T.A.

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Rutten-ten Broeke, S.

07-06-2024 (Vr)

Reserve stemmenteller

Sandwijk-Kluin, G. van

07-06-2024 (Vr)

Reserve stemmenteller

Schaap-Löwenthal, S.A.

07-06-2024 (Vr)

Telleider GSB

Schoonhoven-de Vries, E. van

07-06-2024 (Vr)

Reserve stemmenteller

Schraven, J.L.M.

07-06-2024 (Vr)

Reserve stemmenteller

Senger, L.C.A.

07-06-2024 (Vr)

Assistent Telleider GSB

Senkeldam, G.H.

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Smeitink, D.

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Smit, Y.C.

07-06-2024 (Vr)

Reserve stemmenteller

Smits, M.C.A.

07-06-2024 (Vr)

Reserve stemmenteller

Steegman, A.M.

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Timmer-Thomassen, B.B.

07-06-2024 (Vr)

Reserve stemmenteller

Turkenburg, G.J.

07-06-2024 (Vr)

Assistent Telleider GSB

Venneman, T.A.L.

07-06-2024 (Vr)

Telleider GSB

Visscher, J.B.H.

07-06-2024 (Vr)

Telleider GSB

Voet, K.

07-06-2024 (Vr)

Reserve stemmenteller

Voorink-Sakko, A.M.

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Vos, E.

07-06-2024 (Vr)

Reserve stemmenteller

Vries, T.H. de

07-06-2024 (Vr)

Reserve stemmenteller

Vries-Scholtens, S.F. de

07-06-2024 (Vr)

Reserve stemmenteller

Vriezekolk, G.D.

07-06-2024 (Vr)

Assistent Telleider GSB

Werf, F.J. van der

07-06-2024 (Vr)

Reserve stemmenteller

Westerveld, M.

07-06-2024 (Vr)

Reserve stemmenteller

Wielen, K.E. van der

07-06-2024 (Vr)

Reserve stemmenteller

Wijnbergen, E.J.W.

07-06-2024 (Vr)

Reserve stemmenteller

Wijngaard, L.

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

Willemsen, J.

07-06-2024 (Vr)

Reserve stemmenteller

Winters, K.

07-06-2024 (Vr)

Reserve stemmenteller

Wissel, P.M.

07-06-2024 (Vr)

Reserve stemmenteller

Wolf, Y.H.B.

07-06-2024 (Vr)

Reserve stemmenteller

Wuijster, R.

07-06-2024 (Vr)

Assistent Telleider GSB

Zaan, M.G.

07-06-2024 (Vr)

Reserve stemmenteller

Zetten, M.T. van

07-06-2024 (Vr)

Stemmenteller GSB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet eens met dit besluit

Bent u het niet eens met dit besluit? Bel ons dan eerst. We bekijken samen het besluit. U hoeft daarna misschien geen bezwaar te maken. Ons telefoonnummer is 14 0575 (zonder kengetal).

 

Wilt u toch bezwaar maken? Dien dan een bezwaarschrift in. Dit moet altijd binnen zes weken na de dag waarop wij dit besluit aan u stuurden. U kunt een bezwaarschrift indienen door het sturen van een brief of door het formulier op onze website te gebruiken. Voor het laatste heeft u DigiD nodig.

 

Uw bezwaarschrift indienen via een brief

Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 41, 7200 AA, Zutphen. In uw bezwaarschrift moet staan:

 • uw naam, adres, telefoonnummer (waarop u overdag bereikbaar bent) en uw e-mailadres

 • de datum en een omschrijving van het besluit waarover uw bezwaar gaat

 • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit

 • uw handtekening

 

Uw bezwaarschrift indienen via onze website

Ga naar www.zutphen.nl/bezwaarmaken. Wij vragen u in te loggen met DigiD. Heeft u geen DigiD, dan kunt u die aanvragen op www.digid.nl. Let op: het afhandelen van uw aanvraag duurt minimaal 3 werkdagen.

 

Voorlopige voorziening

Wilt u niet wachten op een besluit over uw bezwaar? Vraag dan om een ‘voorlopige voorziening’ bij de rechter. Dat kan alleen als u ons al een bezwaarschrift heeft gestuurd. Een ‘voorlopige voorziening’ vraagt u via internet, met DigiD. Daarvoor gaat u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Op deze website leest u hoe u dit moet doen.

 

Met een brief kan natuurlijk ook. Het adres is: Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM, Arnhem.

 

Kosten

De behandeling van uw bezwaar is gratis. Voor de behandeling van een ‘voorlopige voorziening’ moet u wel betalen.

 

 

 

Naar boven