Besluit voor het organiseren van Toldieks Feest van 5 t/m 7 juli 2024 aan de Zutphen-Emmerikseweg 37, 7227DG Toldijk

De gemeente Bronckhorst heeft een besluit genomen voor het organiseren van Toldieks Feest van 5 t/m 7 juli 2024. De gemeente geeft toestemming voor het organiseren van Toldieks Feest van 5 t/m 7 juli 2024 aan de Zutphen-Emmerikseweg 37, 7227DG Toldijk.

Waarom publiceert de gemeente dit bericht?

De Evenementenvergunning wordt bij de gemeente aangevraagd om toestemming te krijgen voor het organiseren van Toldieks Feest van 5 t/m 7 juli 2024. Met dit bericht laten wij u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt bezwaar indienen als u het niet eens bent met het besluit.

Heeft u vragen over het besluit?

Het besluit kunt u inzien bij Bekijk documenten. Op uw verzoek sturen wij het besluit, de aanvraag en de bijlagen via de e-mail naar u op. Vult u hiervoor het formulier in op www.bronckhorst.nl/bekendmakingen of stuur een mail naar info@Bronckhorst.nl. Indien u dit wenst kunnen wij de ingediende bijlagen per post opsturen.

Voor informatie over het besluit kunt u ook bellen. Dit kan via het algemene telefoonnummer 0575 - 750 250.

De aanvraag is geregistreerd met kenmerk Z2024-0659. Bij contact vermeld u dit kenmerk zodat wij u zo snel mogelijk kunnen helpen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit bezwaar maken. De bezwaartermijn eindigt op 19 juni 2024. Dit kan online via http://www.bronckhorst.nl/bezwaar. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. Vermeld in ieder geval:

 • 1

  uw naam en adres

 • 2

  de datum

 • 3

  een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • 4

  redenen voor het maken van bezwaar

 • 5

  uw handtekening

In een dringend geval kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Zo kunt u, in afwachting van de beslissing op uw bezwaar, voorlopig mogelijk nadelige gevolgen van het besluit voorkomen. Meer weten? Zie www.rechtspraak.nl

Naar boven