Melding het verwijderen van asbest, Dijksestraat 18, 6942GC Didam

Op 8 mei 2024 is een melding ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt voor de locatie Dijksestraat 18, 6942GC Didam. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2024-00000721. De melding betreft:

  • sloopwerkzaamheden aan bouwwerken

Waarom publiceert de gemeente Montferland dit bericht?

Met dit bericht laat de gemeente Montferland u weten dat er een Melding Omgevingswet is ontvangen en er misschien iets verandert in uw omgeving.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via gemeente@montferland.info of 0316-291391 en kiezen voor optie 3.

Naar boven