evenementenvergunning verleend voor het organiseren van los op de loswal van 14 juni tot en met 16 juni 2024 Maasstraat 20 nabij - Maaskade, Grave

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk maken het (de) volgende besluit(en) bekend:

  • Onderwerp: het organiseren van los op de loswal van 14 juni tot en met 16 juni 2024

  • Besluitdatum: 30 april 2024

  • Locatie: Maasstraat 20 nabij - Maaskade, Grave

  • Zaaknummer: Z2024-00001462

  • Eindoordeel: verleend

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit

Dit kan tot 12 juni 2024 bij de gemeente. U kunt een schriftelijk bezwaarschrift sturen naar Gemeente Land van Cuijk, Postbus 7, 5360 AA Grave. Voor meer informatie over de procedure kunt u vinden op www.gemeentelandvancuijk.nl/bezwaar-maken.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift stopt de werking van dit besluit echter niet. Bij spoed kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift tevens de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant verzoeken om een voorlopige voorziening (sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Dan treedt het besluit niet direct in werking. U kunt ook digitaal een verzoek voor een voorlopige voorziening indienen bij rechtbank via https://www.rechtspraak.nl/Paginas/Inloggen-Rechtspraak.aspx. Daarvoor heeft u wel een DigiD nodig.

 

Naar boven