het organiseren van een evenement 'Dorpsrun 2024' op 6 september 2024 Dorpsstraat 102D, 4451AC Heinkenszand

De burgemeester van gemeente Borsele maakt bekend dat hij een vergunning heeft verleend voor:

het organiseren van een evenement 'Dorpsrun 2024' op 6 september 2024 op de locatie Dorpsstraat 102D, 4451AC Heinkenszand.

Verzenddatum: 30 april 2024

Tegen deze verleende vergunning kan gedurende zes weken na de verzonden beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar www.borsele.nl/bezwaarschrift

Naar boven