Aanvraag vergunning voor het aanleggen van 2 wegbruggen aan Wilgenrijk te Maassluis

Aanvragen om een omgevingsvergunning:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning zijn binnengekomen.

Locatie

Betreft

Soort

Wilgenrijk

3147

Aanleggen 2 wegbruggen

Bouwactiviteit (omgevingsplan), Bouwactiviteit (technisch)

Belanghebbenden worden erop gewezen dat deze publicatie NIET betekent dat er vergunning is verleend. Deze publicatie heeft een informatief karakter. Eventuele vergunningverlening en/of voornemens om ontheffing te verlenen, zal te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat de plannen in te zien en eventuele zienswijzen of bezwaren in te dienen.

Naar boven