Gemeente Tubbergen – Voornemen tot verkoop van woningbouwkavels “plan Locatie de Huiskamer te Manderveen” Gemeenteblad en website

 

 

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om onroerende zaken te verkopen aan een derde. Het betreft grond welke is gelegen in het plan Locatie de Huiskamer te Manderveen en is voorzien van de kadastrale nummer gemeente Tubbergen, sectie B, nummer 5179 gedeeltelijk.

 

Selectieprocedure

Voor de projectmatige uitgifte van gronden voor levensloopbestendige rijenwoningen in het plan Locatie de Huiskamer te Manderveen heeft de gemeente Tubbergen een procedure opengesteld voor openbare verkoop bij inschrijving.

Bedrijven die deze grond willen kopen en hierop een drietal woningen in een vorm van een rij willen realiseren worden van harte uitgenodigd om zich in te schrijven.

 

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar:

Kavels@noaberkracht.nl

 

Daarna krijgt u een link via de mail toegestuurd waardoor u in het digitale systeem Mercell alle stukken kunt bekijken en kunt inschrijven op deze procedure.

 

Kortgeding

Iedere serieuze gegadigde die vindt dat hij ook voor een koopovereenkomst in aanmerking komt met betrekking tot een onroerende zaak op de lijst, dient uiterlijk binnen 15 kalenderdagen na publicatie een kort geding aanhangig te hebben gemaakt met betrekking tot die zaak bij de rechtbank Overijssel. Met het oog op de voortgang in deze verkooptrajecten en het verkrijgen van duidelijkheid, hanteren wij een termijn van 15 kalenderdagen. Deze termijn is een vervaltermijn.

 

Indien u een kort geding aanspant, verzoeken wij u ons dit binnen voornoemde termijn van 15 kalenderdagen schriftelijk mede te delen, bij voorkeur door het per e-mail opsturen van de conceptdagvaarding aan gemeente@tubbergen.nl.

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. M. Roord van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628 000.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd

 

Naar boven