Aanvraag omgevingsvergunning, van Cittersstraat 7, 4451BJ Heinkenszand

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Kenmerk: Z2024-0486

Ingekomen: 22 april 2024

Projectomschrijving: het aanpassen van gevels

De publicatie van de aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend.

Naar boven