Aanvraag omgevingsvergunning Kerkbrink 4 te Zuidlaren; het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden

Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo maken bekend dat zij onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Locatie : Kerkbrink 4 te Zuidlaren

Omschrijving : het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden

Ontvangen : 28 april 2024

Kenmerk : TYN-20240468

Rechtsmiddel: Tegen ingekomen aanvragen kan geen bezwaar gemaakt worden.

Naar boven