Aanvraag vergunning voor het wijziging van een gevel aan Hoofdstraat 39 te Schoonloo

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Omgevingsplanactiviteit

  • Schoonloo, Hoofdstraat 39, 9443 TK, wijziging gevel (ontvangen 15-04-2024)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.

Naar boven