Aangevraagde omgevingsvergunning, Kerkstraaat 18c Haaren, het plaatsen van twee dakkapellen

Kerkstraat 18c Haaren, het plaatsen van twee dakkapellen. Zaaknummer 1020790, ingediend op 18-04-2024; Bouwactiviteit (omgevingsplan)

Bij het college van de gemeente Oisterwijk is bovenstaande aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen. Deze aanvraag en de bijbehorende stukken kunt u op aanvraag inzien. U mailt hiervoor naar administratievergunningen@oisterwijk.nl. Geef daarbij de volgende gegevens door: naam van de omgevingsvergunning, het zaaknummer, de omschrijving en eventueel een adres. Tegen deze ontvangen aanvraag kan nog geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld. Dit kan pas nadat er op de aanvraag een besluit is genomen.

Naar boven