Vergunning verleend - evenementenvergunning - Het Wijn Festijn - 28 en 29 juni 2024 - Kronenburgerpark te Nijmegen

Gepubliceerd op: 19-04-2024

Omschrijving: Evenementenvergunning (Kronenburgerpark)

Activiteiten:

Zaaknummer: ZD2400015677

Product: Evenementenvergunning

Ontvangst: 23-02-2024

Definitieve beschikking verzonden: 17-04-2024

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 29-05-2024

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 17 april 2024 tot en met 29 mei 2024.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven