Objectvergunning verleend voor Het plaatsen van container-schaftkeet-buizen van 08-05 tot en met 29-05-2024 Jutta van Nassaulaan 9A, 5845AS Sint Anthonis

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk maakt het volgende besluit bekend:

  • Onderwerp: Het plaatsen van container-schaftkeet-buizen van 08-05 tot en met 29-05-2024

  • Besluitdatum: 16 april 2024

  • Locatie: Jutta van Nassaulaan 9A, 5845AS Sint Anthonis

  • Zaaknummer: Z2024-00001785

  • Eindoordeel: verleend

De volgende activiteiten behoren tot dit besluit:

  • Objectvergunning

 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen dit besluit

Dit kan tot 31 mei 2024 bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt een schriftelijk bezwaarschrift sturen naar Gemeente Land van Cuijk, Postbus 7, 5360 AA Grave. Voor meer informatie over de procedure kunt u vinden op www.gemeentelandvancuijk.nl/bezwaar-maken.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift stopt de werking van dit besluit echter niet. Bij spoed kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift tevens de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant verzoeken om een voorlopige voorziening (sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Dan treedt het besluit niet direct in werking. U kunt ook digitaal een verzoek voor een voorlopige voorziening indienen bij rechtbank via https://www.rechtspraak.nl/Paginas/Inloggen-Rechtspraak.aspx. Daarvoor heeft u wel een DigiD nodig.

 

Naar boven