Nota Grondbeleid en nota Kostenverhaal vastgesteld

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp stelde op donderdag 28 maart 2024 de volgende nota's vast:

- Kostenverhaal 2024

- Grondbeleid, gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024-2028. Tegelijkertijd is ingetrokken de 'Notitie over mogelijkheden voor de uitgifte openbaar (snipper)groen ofwel de notitie Snippergroenbeleid' d.d. 23 december 2004.

Naar boven