Toestemming voor het renoveren van een dak aan Hoofdstraat 10 te Schoonloo

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Omgevingsplanactiviteit

  • Schoonloo, Hoofdstraat 10, 9443 TJ, renoveren dak (verzonden 15-04-2024)

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten of per mail gemeente@aaenhunze.nl. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

INZAGE

De stukken liggen vanaf donderdag 18 april 2024 tot en met woensdag 29 mei 2024 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunt u op afspraak inzien op het gemeentehuis van de gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 9461 BH Gieten. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 14 0592.

Naar boven