Vergunning verleend - evenementenvergunning - Koningsdag BUUV - 27 april 2024 - Hazenkampseweg 312 te Nijmegen

Gepubliceerd op: 18-04-2024

Omschrijving: Evenementenvergunning (Hazenkampseweg 312 6531 NR Nijmegen)

Activiteiten:

Zaaknummer: ZD2400023282

Product: Evenementenvergunning

Ontvangst: 07-03-2024

Definitieve beschikking verzonden: 16-04-2024

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 28-05-2024

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 16 april 2024 tot en met 28 mei 2024.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven