Aanvraag omgevingsvergunning, Dorpsstraat 102B, 4451AC Heinkenszand

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Kenmerk: Z2024-0439

Ingekomen: 15 april 2024

Projectomschrijving: aanleg padelbanen TEBO Heinkenszand

De publicatie van de aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend.

Naar boven