Gemeente Uitgeest, ontvangen aanvraag Omgevingsvergunning, Geesterweg 6a in Uitgeest, het vestigen van een kinderdagverblijf, datum ontvangst 16 mei 2023 (Z23 127154)

Met dit bericht laten wij u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving

Wij hebben deze aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Een omgevingsvergunning wordt aangevraagd om toestemming te krijgen om bijvoorbeeld iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op de aanvraag.

 

Heeft u vragen over de aanvraag van de vergunning?

Dan adviseren wij u om het plan eerst zelf met de aanvrager te bespreken. Als de aanvrager niet bij u bekend is kunt u uiteraard met ons contact opnemen. U kunt dan bij ons de aanvraag van de vergunning bekijken en hierover vragen stellen.

 

Als wij een besluit nemen op de aanvraag publiceren wij een nieuw bericht

Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over de vergunning bekijken en eventueel bezwaar maken.

Naar boven