Melding op de locatie Getekend Gebied , DSO nummer 2024032400193, zaaknummer ODIJ-Z-24-138739

Omgevingsdienst IJmond heeft een melding ontvangen. Omgevingsdienst IJmond ontvangt deze aanvraag in mandaat van het college van gemeente Uitgeest. De melding is gedaan voor de activiteit graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit op de locatie Getekend Gebied .

 

Waarom publiceert Omgevingsdienst IJmond dit bericht?

Dit bericht heeft uitsluitend een informatief karakter. Voor de activiteit graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit is het aanvragen van een vergunning niet noodzakelijk, omdat er landelijk vastgestelde voorschriften gelden. Er zijn daarom geen mogelijkheden om bezwaar te maken. U kunt de documenten met informatie over de melding bij Omgevingsdienst IJmond bekijken. Bezoek voor de openingstijden en het adres de website 'www.odijmond.nl'. Voor informatie over het bekijken van het besluit of andere vragen kunt u ook bellen. Dit kan via telefoonnummer 0251 263 863.

 

Heeft u vragen over de melding?

Hiervoor kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst IJmond. Dit kan via telefoonnummer 0251 263 863. Bezoek voor de openingstijden van Omgevingsdienst IJmond de website 'www.odijmond.nl'.

Naar boven