Verleend Vergunning tijdelijk gebruik van de weg voor het plaatsen van een kraan op 10 april 2024 Dorrensteinseweg 49

Locatie: Dorrensteinseweg 49

Omschrijving: plaatsen van een kraan op 10 april 2024

Zaaknummer:CLZ-00011886

Datum besluit verzonden/bekendmaking: 10-04-2024

Einddatum rechtsbescherming: Binnen zes weken vanaf het moment het besluit is verstuurd of bekendgemaakt

Bewaar maken

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u daartegen bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie over het maken van bezwaar staat op www.amersfoort.nl/bezwaar.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Dan kunt u bellen met de gemeente via 14 033.

Naar boven