Verwijderen van een een grijze dichte aanhanger zonder kenteken aan Meerkoetlaan 6 te Delft

Aan de Meerkoetlaan 6 (2623 NJ) in Delft staat al geruime tijd (in ieder geval langer dan 3 dagen) een grijze dichte aanhanger zonder kenteken aan de openbare weg geparkeerd. Dit is verboden volgens de APV Delft, artikel 5:6, lid 1. Het voertuig is inmiddels voorzien van een waarschuwingssticker. Vóór 21-04-2024 moet aan deze overtreding een eind zijn gemaakt door dit voertuig te verwijderen van de openbare weg. Als dit voertuig niet voor die tijd is verwijderd, dan is de gemeente genoodzaakt dit te doen. De door de gemeente gemaakte kosten worden verhaald op de eigenaar. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoon 14015. Belanghebbenden kunnen vóór 26-05-2024 een bezwaarschrift tegen het besluit indienen bij het college van B&W, Postbus 78, 2600 ME Delft onder vermelding van ‘bezwaarschrift’.

Naar boven