Verleend Vergunning tijdelijk gebruik van de weg voor het inrichten van een bouwplaats van 27 mei t/m 8 juli 2024 Van Woustraat 1

Locatie: Van Woustraat 1

Omschrijving: inrichten van een bouwplaats van 27 mei t/m 8 juli 2024

Zaaknummer:CLZ-APV2024-03-27-6745294a

Datum besluit verzonden/bekendmaking: 08-04-2024

Einddatum rechtsbescherming: Binnen zes weken vanaf het moment het besluit is verstuurd of bekendgemaakt

 

Bewaar maken

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u daartegen bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie over het maken van bezwaar staat op www.amersfoort.nl/bezwaar.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Dan kunt u bellen met de gemeente via 14 033.

Naar boven