Verleend Vergunning tijdelijk gebruik van de weg voor het plaatsen van een container en dixi van 15 april t/m 10 mei 2024 Aldegondestraat 22

Locatie: Aldegondestraat 22

Omschrijving: plaatsen van een container en dixi van 15 april t/m 10 mei 2024

Zaaknummer:CLZ-APV2024-03-28-f06c264d

Datum besluit verzonden/bekendmaking: 08-04-2024

Einddatum rechtsbescherming: Binnen zes weken vanaf het moment het besluit is verstuurd of bekendgemaakt

 

Bewaar maken

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u daartegen bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie over het maken van bezwaar staat op www.amersfoort.nl/bezwaar.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Dan kunt u bellen met de gemeente via 14 033.

Naar boven