Verleend Vergunning tijdelijk gebruik van de weg voor het plaatsen van een container, dixi en schaftwagen van 8 t/m 26 april 2024 Kramsvogelstraat 11

Locatie: Kramsvogelstraat 11

Omschrijving: plaatsen van een container, dixi en schaftwagen van 8 t/m 26 april 2024

Zaaknummer:CLZ-00011769

Datum besluit verzonden/bekendmaking: 08-04-2024

Einddatum rechtsbescherming: Binnen zes weken vanaf het moment het besluit is verstuurd of bekendgemaakt

 

Bewaar maken

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u daartegen bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie over het maken van bezwaar staat op www.amersfoort.nl/bezwaar.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Dan kunt u bellen met de gemeente via 14 033.

Naar boven