Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het realiseren van een tijdelijke opvang, Heerbaan 44 4817NL Breda

Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure

Kenmerk: Z2023-005901

Verzenddatum besluit: 04-04-2024

Locatie: Heerbaan 44 4817NL Breda

Projectomschrijving: het realiseren van een tijdelijke opvang

Deze omgevingsvergunning bevat een afwijking van het bestemmingsplan.

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning met reguliere procedure binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Breda worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Aangevraagde en afgegeven (omgevings)vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.breda.nl/bouwdossier-en-omgevingsvergunning-inzien.

Naar boven