Gemeente Nissewaard – bekendmaking ontheffing geluidshinder Oranjevereniging Zuidland – Ring 1, Zuidland.

Burgemeester en wethouders van Nissewaard maken bekend dat ontheffing is verleend aan:

Oranjevereniging Zuidland.

Waar

Ring 1, 3214 AT, Zuidland.

Datum en tijd ontheffing

27 april 2024 vanaf 10:00 uur tot 24:00 uur.

Voorschriften

Aan deze ontheffing zijn voorschriften verbonden.

Dossiernummer

DIG0050003.

Datum ontvangst

2 februari 2024.

Datum besluit

2 april 2024.

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit dan kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. Dat kan binnen 6 weken na de datum waarop het besluit genomen is. Doe dat per brief. Vermeld daarin:

  • de datum van het besluit,

  • uw naam en adres,

  • waarom u het niet eens bent met het besluit (uw bezwaren),

  • het nummer van het Gemeenteblad van dit besluit (rechtsboven in deze bekendmaking).

Onderteken de brief (het bezwaarschrift) en stuur het naar:

  • Gemeente Nissewaard

  • college van burgemeester en wethouders

  • Postbus 25

  • 3200 AA Spijkenisse

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit besluit? Bel dan naar het team Vergunningen, toezicht en handhaving, telefoonnummer: 140181 of stuur een e-mail naar gemeente@nissewaard.nl.

Naar boven