Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht Schoonoord 2024-3

De burgemeester van de gemeente Coevorden

 

 

Overwegende, dat

 

  • in de nacht van 12 op 13 maart 2024 er een explosie heeft plaatsgevonden aan de Brugstraat 6 in Schoonoord;

  • in de nacht van 13 op 14 maart 2024 er een tweede explosie heeft plaatsgevonden aan de Brugstraat 6 in Schoonoord, waarna er brand uitbrak in de woning;

  • de inzet van cameratoezicht noodzakelijk wordt geacht voor handhaving van de openbare orde en veiligheid;

  • op basis van informatie van politie en gemeente er aanleiding bestaat om het hierna te noemen gebied aan te wijzen als een gebied waar cameratoezicht conform 151c Gemeentewet plaatsvindt.

Gelet op het bepaalde in artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Coevorden 2023,

 

BESLUIT:

 

  • het hierna te noemen gebied aan te wijzen, zoals bedoeld in artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Coevorden 2020, voor de periode van 28 maart 2024 tot en met 11 april 2024 cameratoezicht voor bepaalde duur. Voor toezicht op de openbare orde en veiligheid worden er drie camera-units ingezet in het aangewezen gebied. Hierbij is het mogelijk dat de camera-units binnen het aangewezen gebied van locatie kunnen veranderen.

  • het besluit van 15 maart 2024 “Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht Schoonoord 2024-2” in te trekken.

  • het gebied in de gemeente Coevorden: geheel of deels, zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig situatiekaart de straten: Oude Molenstraat, Stortstraat en Brugstraat te Schoonoord.

Dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht Schoonoord 2024-3”.

Coevorden, 28 maart 2024

De burgemeester van Coevorden,

R. Bergsma

Kaart behorende bij besluit “Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht Schoonoord 2024-3”.

 

 

Coevorden, 28 maart 2024

 

De burgemeester van Coevorden,

R. Bergsma

Naar boven