Verleend vergunning tijdelijk gebruik van de weg voor het plaatsen van een container en dixi van 3 april t/m 8 mei 2024 Plevierstraat 58

Locatie: Plevierstraat 58

Omschrijving: plaatsen van een container en dixi van 3 april t/m 8 mei 2024

Zaaknummer:CLZ-APV2024-03-25-16ab4ac8

Datum besluit verzonden/bekendmaking: 02-04-2024

Einddatum rechtsbescherming: Binnen zes weken vanaf het moment het besluit is verstuurd of bekendgemaakt

 

Bewaar maken

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u daartegen bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie over het maken van bezwaar staat op www.amersfoort.nl/bezwaar.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Dan kunt u bellen met de gemeente via 14 033.

Naar boven