Toestemming voor het plaatsen van zonnepanelen aan Kerkbuurt 193 te Marken

Gemeente Waterland heeft een omgevingsvergunning verleend en geeft hiermee toestemming voor het plaatsen van zonnepanelen op locatie Kerkbuurt 193, 1156BT Marken. Het betreft de volgende activiteit(en):

  • Bouwactiviteit (omgevingsplan)

Waarom publiceert gemeente Waterland dit bericht?

Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent.

Bent u het niet eens met de vergunning?

U kunt de gemeente tot en met 8 mei 2024 laten weten dat u het niet eens bent met de vergunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de vergunning tegen uw belangen ingaat. In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over de vergunning opvragen. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u contact met ons opnemen. Dit kan via het telefoonnummer (0299) 658 585.

Als u bezwaar wil maken kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:

Burgemeester en wethouders van Waterland, Postbus 1000, 1140 BA MONNICKENDAM.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

  • -

    uw naam, adres en handtekening;

  • -

    een omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt;

  • -

    de reden waarom u bezwaar maakt.

Wilt u een voorlopige voorziening treffen of de beschikking schorsen? Dit kunt u vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland. Het adres is:

Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM

Na ontvangst van het verzoekschrift geeft de rechtbank informatie over de heffing van griffierecht.

Digitaal indienen? Dit kan met een DigiD inlogcode. Bij een bezwaarschrift via www.waterland.nl/bezwaarschrift Bij een voorlopige voorziening via www.loket.rechtspraak.nl/Burgers

Naar boven