aanbouw tussen woning en garage

Locatie: Bermweg 252 B , Capelle aan den IJssel

Omschrijving: Aanvraag vergunning (DSO-Capelle) aanbouw tussen woning en garage

Registratienummer:20240011

Publicatiedatum:03-04-2024

Datum besluit:%ddtriggerdatum%

Postcode:2906LG

 

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen.In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! U kunt uw bezwaar ook indienen via internet. Ga hiervoor naar www.capelleaandenijssel.nl.In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Naar boven