‘t Goy, Tiendweg 5, verleende omgevingsvergunning oprichten woning

De gemeente Houten heeft omgevingsvergunning OV23167 verleend. De gemeente geeft hiermee toestemming voor het oprichten van een woning aan Tiendweg 5 in ‘t Goy.

De verzenddatum van het besluit is 26 maart 2024 en ligt vanaf de dag na de verzenddatum zes weken in het gemeentehuis ter inzage.

De werkzaamheden in de omgevingsvergunning mogen direct uitgevoerd worden. Wilt u dit voorkomen dan kunt u de Voorzieningenrechter vragen om de werking de schorsen; zie voor aantekenen van bezwaar en schorsen van de werking onder Bezwaar en Voorlopige voorziening.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tot en met zes weken na de verzenddatum (digitaal) bezwaar tegen een besluit aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders; dat schorst niet de werking van dat besluit.

Voorlopige voorziening

Voor het schorsen van de werking van een besluit moet u de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, om een voorlopige voorziening vragen; daar zijn kosten aan verbonden.

Inhoud bezwaar en voorlopige voorziening

Een bezwaarschrift en een vraag om voorlopige voorziening moeten ten minste bevatten:

- uw naam en adres, datum en handtekening;

- een omschrijving, datum en kenmerk van het besluit;

- de reden(en) waarom u het niet met dat besluit eens bent.

Meer informatie

www.houten.nl/gemeentelijke-organisatie/wet-en-regelgeving/bezwaar-voorlopige-voorziening-en-beroep

Hier kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen.

 

 

Naar boven