’t Goy, Kapelleweg 25a, ontwerpbesluit nieuwbouw werktuigenberging/veestal

Het volgende ontwerpbesluit ligt van 4 april 2024 tot en met 15 mei 2024 in het gemeentehuis ter inzage en digitaal in te zien op www.houten.nl/gemeentelijke-organisatie/wet-en-regelgeving/officiele-bekendmakingen-in-houten ; zie voor indienen van zienswijzen onder Zienswijzen.

De gemeente Houten heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de nieuwbouw van een werktuigenberging/veestal aan Kapelleweg 25 in Houten. Het ontwerpbesluit heeft als kenmerk UV23246.

Inzien ontwerpbesluit

Om een document te kunnen inzien, stuurt u een e-mail naar omgevingsloket@houten.nl voor een afspraak.

Zienswijzen

Iedereen kan tot en met 15 mei 2024 mondeling en schriftelijk zienswijzen op het ontwerpbesluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Meer informatie

www.houten.nl/gemeentelijke-organisatie/wet-en-regelgeving/bezwaar-voorlopige-voorziening-en-beroep

Naar boven