‘t Goy, Kapelleweg 25a, aanvraag omgevingsvergunning vervangen loods

De gemeente Houten heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. De vergunning is op 22 maart 2024 aangevraagd voor het vervangen van een loods aan Kapelleweg 25a in Houten en heeft als kenmerk 831949.

Heeft u vragen over de aanvraag van de vergunning?

U kunt nu alvast de aanvraag van de vergunning bekijken en hierover vragen stellen of een reactie geven (zienswijze). Hiervoor kunt u een e-mail naar omgevingsloket@houten.nl sturen.

Naar boven