Gemeente Nissewaard - Verleende APV vergunning - Artikel 2:10 Voorwerpen op of aan de weg – Bouwplaats – Kerkweg 84, 3214VE Zuidland.

Burgemeester van Nissewaard maakt bekend dat voor het navolgende vergunning is verleend aan: Van der Snoek Verantwoord vastgoed onderhoud B.V.

Waar

Kerkweg 84, 3214VE Zuidland.

Voorwerp

Bouwplaats.

Dossiernummer

4076622.

Datum plaatsing voorwerp

26-03-2024 t/m 31-03-2025.

Datum ontvangst

6 maart 2024.

Datum besluit

26 maart 2024.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit dan kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. Dat kan binnen 6 weken na de datum waarop het besluit genomen is. Doe dat per brief. Vermeld daarin:

  • datum van de brief,

  • uw naam en adres,

  • waarom u het niet eens bent met het besluit (uw bezwaren),

  • het nummer van het Gemeenteblad van dit besluit (rechtsboven in deze bekendmaking).

Onderteken de brief (het bezwaarschrift) en stuur het naar:

  • Gemeente Nissewaard

  • college van burgemeester en wethouders

  • Postbus 25

  • 3200 AA Spijkenisse

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze vergunning? Bel dan naar het team Vergunningen, toezicht en handhaving, telefoonnummer: 140181 of stuur een e-mail naar gemeente@nissewaard.nl.

Naar boven