Kennisgeving besluit op aanvraag Omgevingsvergunning Appelhofdwarsstraat 5, 7641BX Wierden

De gemeente heeft op 27 maart 2024 een besluit genomen en bekend gemaakt op de aanvraag Omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning met een kap op de aangebouwde bijgebouwen op locatie Appelhofdwarsstraat 5, 7641BX Wierden. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

  • het bouwen van een bouwwerk

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u op afspraak inzien tijdens openingstijden op het gemeentehuis. Het besluit is geregistreerd onder nummer Z2023-00002225.

U kunt een afspraak maken via https://afspraken.wierden.nl/ of telefonisch via 0546-580838.

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Dat moet wel op tijd gebeuren. Uiterlijk binnen zes weken na bekendmaking moet uw bezwaar door ons ontvangen zijn. U kunt uw bezwaar per brief indienen, deze moet u richten aan de gemeente Wierden, Postbus 43, 7640 AA in Wierden. Wilt u het bezwaarschrift digitaal indienen kijkt u dan op www.wierden.nl/bezwaar Hierop staat ook vermeld aan welke voorwaarden een bezwaarschrift moet voldoen. Vermeldt daarbij het hierboven genoemde zaaknummer.Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met loket Bouwen en Wonen via email bouwenenwonen@wierden.nl of telefoonnummer 0546-580838.

Naar boven