Subsidielijst Woningisolatie Huizen

Burgemeester en wethouders van Huizen,

 

 • -

  Gelet op artikel 6, lid e, van de Subsidieregeling Woningisolatie Huizen, vastgesteld per raadsbesluit op 12 maart 2020 en verlengd tot 31 december 2026 per raadsbesluit op 25 maart 2024

Stellen de subsidielijst behorende bij de Subsidieregeling Woningisolatie Huizen 2024 als volgt vast:

 

Subsidielijst

Behorende bij de Subsidieregeling Woningisolatie Huizen

 

Om in aanmerking te komen voor subsidie, zijn voor de maatregelen kwaliteitseisen en een minimumomvang van de maatregel van toepassing.

 

Isolatiemaatregel

Subsidiebedrag

per m2 

Extra tegemoetkoming

Minimaal vereiste m2

Minimale Rd waarde (m2 K/w) 1

Maximale U-waarde (W/m2K)

Dakisolatie

€ 15,00

20

3,5

Zolder/

vlieringvloerisolatie

€ 4,00

20

3,5

Vloerisolatie

€ 5,50

20

3,5

Bodemisolatie

€ 3,00

20

3,5

HR++ glas*

€ 23,00

Zie legeskosten*

8

1,2

Triple glas*

€ 65,50

Zie legeskosten*

8

0,7

 

*Legeskosten: Bij het vervangen van houten kozijnen door kunststof kozijnen bij glasisolatie aan de voorgevel of openbaar toegankelijk gebied is een omgevingsvergunning nodig. De gemeente vergoedt in dit gevallen 100% van de legeskosten van de omgevingsvergunning tot een maximum van €500,- per woning.

 

Let op!

 • 1.

  Er is tijdelijk geen subsidie voor gevel- en spouwmuurisolatie meer. Dit heeft te maken met strenge regels voor het beschermen van o.a. vleermuizen.

 • 2.

  Het vervangen van houten kozijnen door kunststof kozijnen kan vergunningplichtig zijn. Doe de check op www.omgevingsloket.nl.

 • 3.

  De maximale subsidie is €1000,- per woning. Dit bedrag is exclusief de extra tegemoetkoming van maximaal € 500,- in de legeskosten van de omgevingsvergunning voor glasisolatie.

Aanvullend geldt:

 • U bent eigenaar en hoofdbewoner van de woning.

 • De woning is voor 1 januari 2020 gebouwd.

 • De isolatiemaatregel is na 10 januari 2020 uitgevoerd

 • De aanvraag wordt uiterlijk 3 maanden na aanschaf van de maatregel ingediend.

 • Let op: vergunningen kunnen nodig zijn, bijvoorbeeld voor kunststof kozijnen.

 • Als u een vergunning nodig heeft, wordt de subsidie pas uitgekeerd als de vergunning is verleend.

 • Doe-het-zelfmaatregelen vallen niet onder de regeling.

 • De ontvangen subsidie uit deze regeling bedraagt maximaal 40% van de investering. Als u voor uw woning ook subsidie heeft ontvangen uit de Subsidieregeling Lokaal Isolatieprogramma Huizen 2024, dan geldt in dit geval als investering: de investering minus de ontvangen subsidie uit de Subsidieregeling Lokaal Isolatieprogramma Huizen 2024.

De subsidieregels staan op www.huizen.nl (zoek op subsidie woningisolatie).

B&W van Huizen

Vastgesteld d.d. 25 maart 2024

Naar boven