Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, het uitvoeren van groot onderhoud van het woongebouw middels kozijn vervanging en overige isolatie werkzaamheden waaronder de kopgevels en het wijzigen van een aantal eenheden binnen het gebouw naar woningen, Zagwijnpad 1 2625PM Delft

Zagwijnpad 1, 2625PM Delft |het uitvoeren van groot onderhoud van het woongebouw middels kozijn vervanging en overige isolatie werkzaamheden waaronder de kopgevels en het wijzigen van een aantal eenheden binnen het gebouw naar woningen, 8106753, 20-03-2024

De aanvrager heeft de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingetrokken. Tegen het intrekken van een aanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend.

Naar boven