Melding het verwijderen van asbest, Zuider Markweg 14, 7037CV Beek

Op 25 maart 2024 is een melding ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt voor de locatie Zuider Markweg 14, 7037CV Beek. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2024-00000441. De melding betreft:

  • sloopwerkzaamheden aan bouwwerken

Waarom publiceert de gemeente Montferland dit bericht?

Met dit bericht laat de gemeente Montferland u weten dat er een Melding Omgevingswet is ontvangen en er misschien iets verandert in uw omgeving.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via gemeente@montferland.info of 0316-291391 en kiezen voor optie 3.

Naar boven