Gemeente Nissewaard - Verleende omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieu toets Kerkweg 15m, 3214 VB Zuidland

De gemeente Nissewaard heeft een omgevingsvergunning afgegeven (verleend) voor:

Aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieu toets

ActiviteitenBeperkte Omgevingsvergunning Milieu

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

Waar

Kerkweg15 m

3214 VB Zuidland

Soort procedure

Gewoon (regulier).

Dossiernummer

CLZ-2023-000683

Datum ontvangst

24-06-2023

Datum besluit

21-03-2024

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit dan kunt u tegen dit

besluit bezwaar maken. Dat kan binnen 6 weken na de datum waarop het besluit

genomen is. Doe dat per brief. Vermeld daarin:

• de datum van de brief,

• uw naam en adres,

• waarom u het niet eens bent met het besluit (uw

bezwaren),

• het nummer van het Gemeenteblad van dit besluit (rechtsboven

in deze bekendmaking).

Onderteken de brief (het bezwaarschrift) en stuur het naar:

• Gemeente Nissewaard

• college van burgemeester en wethouders

• Postbus 25

• 3200 AA Spijkenisse

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze omgevingsvergunning? Bel dan naar het team Vergunningen, toezicht en handhaving, telefoonnummer: 140181 of stuur een e-mail naar gemeente@nissewaard.nl

Naar boven