Aanvraag omgevingsvergunning / Groenstraat 2, 6067 AZ te Linne / Maasgouw / ingekomen 19 maart 2024 / het realiseren van een overdekte winkelwagen stalling en reclame

Attentie

Als er bij de aangevraagde vergunning plannen staan waar u mogelijk bezwaar tegen heeft, wijzen wij u erop dat het maken van bezwaar in dit stadium nog niet mogelijk is. U kunt pas een bezwaar indienen nadat het college een besluit heeft genomen op de aanvraag. Elk besluit wordt in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd.

Voor meer informatie over deze aanvraag kunt u contact opnemen met het vergunningenloket, op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur onder telefoonnummer 0475 - 25 51 00 of via dienstverlening@servicecentrum-mer.nl.

Naar boven