Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een overkapping aan Lichtval 21 te Maassluis

Aanvragen om een omgevingsvergunning met 6 weken verdaagd:

Locatie

Betreft

Soort

Lichtval 21

3147PH

Plaatsen overkapping

Bouwactiviteit (omgevingsplan)

Belanghebbenden worden erop gewezen dat deze publicatie NIET betekent dat er vergunning is verleend. Deze publicatie heeft een informatief karakter. Eventuele vergunningverlening en/of voornemens om ontheffing te verlenen, zal te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat de plannen in te zien en eventuele zienswijzen of bezwaren in te dienen.

Naar boven