Melding brandveilig gebruik, het verrichten van groot onderhoud van de woningen, het verbeteren van de brandcompartimentering in het gebouw en het binnen het gebouw toevoegen van extra woningen, Zagwijnpad 1 2625PM Delft

Zagwijnpad 1 2625PM Delft |het verrichten van groot onderhoud van de woningen, het verbeteren van de brandcompartimentering in het gebouw en het binnen het gebouw toevoegen van extra woningen, 18-03-2024

Wilt u meer informatie ontvangen over deze melding? U kunt de stukken opvragen bij het Klantcontactcentrum van de gemeente via telefoonnummer 14015 of via het formulier op www.delft.nl/contact.

Deze publicatie is bedoeld om u te informeren. Tegen een melding of intrekking daarvan (en een niet-akkoord) kan geen bezwaarschrift worden ingediend.

Naar boven