Aanvraag vergunning voor het verrichten van groot onderhoud van de woningen, het verbeteren van de brandcompartimentering in het gebouw en het binnen het gebouw toevoegen van extra woningen aan Zagwijnpad 1 2625PM Delft

Zagwijnpad 1 2625PM Delft | het verrichten van groot onderhoud van de woningen, het verbeteren van de brandcompartimentering in het gebouw en het binnen het gebouw toevoegen van extra woningen | 19-03-2024

Wilt u meer informatie ontvangen over de aangevraagde vergunning? U kunt de stukken opvragen bij Klantcontactcentrum van de gemeente via telefoonnummer 14015 of via het formulier op www.delft.nl/contact.

Deze publicatie is bedoeld om u te informeren. Als er een besluit is genomen over de aanvraag dan publiceren wij dat hier opnieuw. Pas dan kunt u eventueel bezwaar maken. Meer informatie daarover vindt u later bij de publicatie van de verleende vergunning.

Naar boven