Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren blaashal/ luchthal (winter tennissen) , Kanaalweg 60 2313DW Leiden

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z/24/3657154

Ingekomen: 17-03-2024

Locatie: Kanaalweg 60 2313DW Leiden

Wilt u meer informatie ontvangen inzake de aangevraagde en/of verstrekte vergunning? U hebt de mogelijkheid om onderliggende documenten op te vragen. Dat kan als volgt:

E-mail naar publicatiesomgevingsvergunningen@leiden.nl de volgende gegevens:

-het kenmerk van de aanvraag: Z/24/3657154

-uw naam, adres en telefoonnummer

Naar boven