Mededeling voornemen tot verhuur gemeentebezit

De gemeente is voornemens om in het schoolgebouw aan de Hammarskjoldstraat 230-232 in Hoofddorp 384 m² ruimte te verhuren aan Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer (hierna: SKH). De verhuur vindt plaats met toepassing van artikel 108 Wet op het Primair Onderwijs. De beoogde huurder is de enige geschikte gegadigde omdat deze kandidaat zowel met de, in hetzelfde gebouw gevestigde, basisschool Caleidoscoop als met de huidige huurder van de ruimte (kinderopvang Babbels) een samenwerkingsverband heeft.

SKH en Babbels hebben overeenstemming bereikt over een overname van de activiteiten door SKH.

Door SKH wordt de huidige opvang op dezelfde wijze voortgezet. De voorgenomen verhuur dient het belang van de continuïteit van de kinderopvang op deze locatie. Op langere termijn is de samenwerking tussen de partijen in het schoolgebouw gericht op totstandkoming van een Integraal Kind Centrum. Hiervoor is in 2020 al een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

De gemeente zal na een wachttijd van minimaal twintig kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. Als u daar vragen of opmerkingen over heeft, kunt u contact opnemen met Matthias Vellekoop, Portefeuillemanager Vastgoed, e-mailadres Matthias.Vellekoop@haarlemmermeer.nl 

Het feit dat een voornemen tot verhuur bekend wordt gemaakt, betekent niet dat de gemeente al definitief tot verhuur besloten heeft. Ook betekent het niet dat met de beoogde huurder al volledige overeenstemming is bereikt of dat zeker is dat die zal worden bereikt.

Naar boven